Vzduchoplavba nad sadem

expedice-bílý-tesák    naši členové    OK2TAR    cesta mezi kopanci a zkraty

Po nemilých zkušenostech, jak místo výroby vodíku vytvořit teplákovou bundu podobnou více Ementálu než oděvu, zavrhl jsem kyselinu chlorovodíkovou. Elektrolýza vody, se ukázala při nízkém napětí a velkém odporu vody vhodná víc na ohřev než na výrobu plynu. Tudy taky cesta nevedla. Zato jsem přišel na jinou, „bezpečnější“ žíravinu - louh sodný. I když mi mnozí budou odporovat, byl louh bezpečnější žíravinou, protože na vzduchu zvětrával a samovolně se neutralizoval. No, a co si budeme namlouvat, byl i lacinnější. Ta sypká granulovaná hmota rozpuštěná ve vodě totiž taky intenzivně žrala hliníkové odstřižky a vyvíjela vodík. Jak se záhy ukázalo, rychle, elegantně a bylo jí potřeba méně. Poučen z předchozího nezdaru přepracoval jsem vyvíječ, abych omezil tvoření pěny. Na dne velké pětilitrové sklenice od okurek stál drátěný stojánek a na něm plechovka od paštiky naplněná po okraj hliníkovými plíšky. Nahoře byla nálevka s dlouhou trubičkou a kohoutkem, kterou se na hliník nalil horký roztok louhu. Rychlost přítoku se reguloval kohoutkem i samočině protitlakem v láhvi. V plechovce začala zuřivá reakce, při které se většina vody z louhu odpařila nebo přepěnila přes okraj plechovky na dno sklenice. Chemikálie se varem zkoncentrovala a plyn se rychle tvořil i při vyčerpání surovin. Vodní pára smíchaná s vodíkem fučela ven silnou hadicí. Směs byla nepoužitelná, vodík však výborně vede teplo a tak stačilo hadici ochladit v korytu s tekoucí vodou a přimíchaný kondenzát oddělit vodní předlohou vyrobenou z širokohrdlé láhve od mléka.

Konečně jsme měli v rukou aparatůru, ze které foukal čistý, studený a suchý vodík. Mohli jsme se dát opět do plnění balónu. Stačilo třikrát naplnit nálevku horkým louhem a dvakrát vyměnit plechovku s hliníkovými kousky. Netrvalo to ani dvacet minut a byl balón plný. Nikdo politý, nikdo poleptaný, nikde žádná díra.

Letová příprava zabrala asi půlhodinu. Igelitový aerostat se zdál být dostatečně těsný a žádný významnější únik nosného plynu jsme nepostřehli. Balón se vznesl do výše, zatím co se silonový vlasec pravidelně odmotával z navijáku na dvoře. Jakmile se vzdušné plavidlo dostalo nad hřeben střechy, opřel se do něj severní vítr a hnal je nad údolí. Směr byl optimální. Jarda mezitím musel oběhnout za humny několik zahrad, aby se dostal pod svah a mohl zachytit z balónu vysící vlečný ocásek. Balón se dostal do výše, kdy již odmotal tolik silonu, že mu jeho váha bránila dále stoupat. Přesto stále postupoval potřebným směrem. Vlečený silonový vlasec klouzal korunami stromů i po hřebenech střech. Jenže pak se stalo, co se stát nemělo. Vítr zakolísal a zatočil se ve víru. Vlečený silon opsal oblouk okolo televizní antény jednoho z domů v údolí a zadrhl se. Nešlo s tím hnout ani tam, ani vpřed. Ba ani Jarda nemohl dosáhnout vlečného ocásku. Kdyby byl balón popolétl ještě kousíček, ocásek by visel nad ulicí, ale takhle visel nad plochou střechou kůlen a byl zcela nedostupný. Čekali jsme hodinu, zda nezavane silnější vítr, který by balónem trochu pohnul. Nic. Pozvolna se blížil večer a vítr se utišil. Balón stále nehybně visel ve vzduchu asi tři metry nad televizní anténou. Pak začal pozvolna klesat. Igelit nebyl dostatečně těsný a vodík pozvolna unikal. Když klesl až k plotu, zachytil se o ostnatý drát. Mírný závan větru ho roztrhl a osvobozená bublina zbývajícího vodíku vyvanula.

Pokus se nezdařil. Bylo jasné, že jsme už vyčerpali veškeré dostupné prostředky, jak dostat drát přes údolí. Došly i finance na nové chemikálie a silon. Telefon neuspěl a nezbylo nic jiného, než se zase pokorně vrátit k sice běžné, ale tuze pomalé klukovské komunikaci - telegrafování baterkou, či signalizaci praporkem. Myšlenka na fonické spojení s kamarádem však byla silná a i přes dílčí neúspěchy se usídila v mém podvědomí, kde hlodala a hlodala...

Poučení:    Nedaří-li se něco, hoď to za hlavu a věnuj se něčemu jinému. Kdo ví, zda právě nová a zdánlivě nesouvisející činnost, nepřinese odpověď na nevyřešené otázky...


[ zpět na hlavní stránku ] - [ pokračovat ]