Ztráta energetického měřítka

expedice-bílý-tesák    ostatní    ztráta energetického měřítka

Lidstvo čeká poměrně obtížná a těžká doba. Doba poklesu produkce i zvyšování cen fosilních paliv a následně období, které bychom mohli nazvat jako „éru drahých energií”. Bude nezbytně nutné umět tyto souvislosti chápat a vyznat se v nich...

Nedostatek energetické představivosti:

Dětská elektrárna v Mamutíkově vodním parku v Jeseníkách Dříve býval skoro v každé vesnici vodní mlýn. Pro každého kluka to byl středobod technického zájmu. Točící se kolo, klapající vysévací zařízení, svistot řemenů, labyrint temných zapovězených zákoutí, povídačky o vodnících... Dobrodružství čišelo na každém rohu. Už Komenský věděl, že se dítě snáze učí hrou, ani v tomto případě to nebylo jinak. A tak, aniž by si to uvědomovali, už v předškolním věku děti získávali určitou představu, jak voda tekoucí v řece může pro lidi vykonávat užitečnou práci. Spolu s tím si podvědomě zafixovali i určité měřítko o poměrech v jakém k tomu dochází - o získaném výkonu i potřebném množství vody která jej dodává. Ale také o spoustě lidské práce, kterou bylo zapotřebí vynaložit při stavbě, aby to vše správně fungovalo. To vše z každodenního života získali, aniž by si to uvědomili a pak se tím řídili. Tím, co dnes nazýváme „selským rozumem.”

Dnes populaci taková zkušenost chybí. Člověk posuzuje energii jen podle výše finanční částky, kterou za ni zaplatí. Snadno zapne rychlovarnou konvici o výkonu 2 kilowatty. Ale když se člověka ve městě zeptáte, jak velký oheň v tepelné elektrárně tomu výkonu odpovídá nebo kolik by muselo protékat potokem vody na turbínu, bude přemýšlet: „Je to snad oheň velikosti plamínku petrolejové lampy? ...nebo žár krbových kamen?” Neví. A neumí si to vůbec reálně představit. Energetika se běžným lidem úplně odcizila. Představa topičovy lopaty uhlí, mizící v chřtánu lokomotivního kotle po ujetých několika stech metrech trati, je dávnou minulostí. Proud v troleji neúnavně krmící trakční motory dnešních vlaků i tramvají se stal další neviditelnou a zdánlivě nevyčerpatelnou silou. Nikdo z vás nezahlédne ani mocný proud benzínu, kterým tankujete své auto u čerpací stanice. Jediné co vnímáme je číslo na displeji výdejního stojanu.

Snad možná právě pro tuhle ztrátu energetického měřítka se v posledních desetiletích chováme tak nešetrně, spotřebně povrchně až rozhazovačně. To je velká chyba. Do budoucna se ale musíme naučit žít tak, aby naše energetická náročnost nepřekročila únosnou mez. A k tomu je zapotřebí znovu získat jakousi vnitřní představu o „energetickém měřítku.” Bez toho se sice mnozí lidé snaží navenek tvářit úsporně, ve skutečnosti jsou ve vleku různých reklamních kampaní. Právě pro tu ztrátu zdravého odhadu jsou velmi snadno manipulovatelní médii i podnikatelskými skupinami. Snadno přisuzují bezvýznamným úsporám velký vliv a naopak ty méně okaté, ale podstatné souvislosti vůbec vidět nedokáží. Komerčně zaměřený trh je nakonec dostane přesně tam, kde je chce mít - místo skutečných úspor nakupují „zaručeně úsporné” novinky, které vlastně ani nepotřebují. Roztáčejí tak kolotoč výroby zcela zbytečných výrobků, spojený s další a další spotřebou energií i spotřebou surovin.

Nezbytná obnova povědomí o „energetickém měřítku”

Při exkurzi do strojovny velké vodní elektrárny někde pod přehradou si návštěvník může svou představu neviditelných kilowattů doplnit o ostatní důležité smyslové vjemy - pohled na valící se vodu doplněnou chvěním podlahy, hukot generátorů či pach mazadel a horkého vinutí. Avšak současně na něj tato scenérie zapůsobí dojmem obrovské energie, kdy snadno podlehne dojmu její neomezenosti a nevyčerpatelnosti, což je výchovně kontraproduktivní.

Diametrálně odlišný pocit vyvolá v člověku malá mikroelektrárnička s instalovaným výkonem dva či tři kilowatty. Výkonem srovnatelným, jaký mají jeho důvěrně známé domácí spotřebiče. Chod takového malého vodního kola či turbínky, který zjevně ztěžkne po zatížení generátoru - to je to pravé. Teprve v tomto okamžiku získá člověk ono nezkreslené srovnání mezi svou energetickou spotřebou a náročností její výroby. Především sem by měli vést kroky učitelů, rodičů i jejich dětí...


Autor: OK2TAR


[ zpět na hlavní stránku ]