Loop-Yagi pro 446 až 449 MHz

expedice-bílý-tesák    technika    antény    Loop-Yagi

Zdá se, že je to jedna z velmi podařených konstrukcí antén typu Loop. Nenáročná na stavbu, zvládne to jistě každý, je možno ji postavit z různých materiálů a různým způsobem. Pro začínající konstruktéry snad jen připomenutí známých zásad: Dodržet v obrázcích uvedené rozměry, použít nevodivé lišty, koax vést směrem ke středu zářiče - pak dozadu skrz reflektor, dodržet kolmost kruhů vůči ráhnu, rovnoběžnost rovin, ve kterých jsou kruhy ustaveny a jejich souosost. Kritickými místy nejsou průchodz kruhů lištami, způsob napojení koaxu na zářič, vzdálenost mezi konci zářiče (v obrázku vyznačeno červeně).

Na obrázku je jedna z variant, kdy je použit L profil z plechu, instalatérské elekrikářské lišty (pravděpodobně nejmenšího rozměru), mosazný drát průměru 2 mm, pro připojení kabelu přístrojová patice PL.

Vzhled celé antény

Jsou známy varianty použití plochých lišt, ráhna z různých profilů a materiálů, kruhů z jiného materiálu a větších průřezů (rozměry konkrétní antény jsou stanoveny pro průměr 2 mm).

rozměry pro PMR

detail lišty

Obrázek je jistě dostatečně jasný a není třeba stavbu rozepisovat. Na místě je vhodné jen pár doporučení: Při použití dutých lišt dovnitř v místě jejich uchycení na ráhno vložit rozpěrky. Kruhy po jejich vystředění v lištách zalepit. Pro pevnější spojení kruhů (předpokládá se varianta na tupo, ale může to být provedeno jinak) použít plíšky stočených do trubičky-samozřejmě spoj řádně spájet.

SWR při různých frekvencích vypadá takto:

Průběh SWR

A je to! Ale co teď s anténou?

Připojit na kabel:
Pomocí konektoru nebo přímo. Problém: Není jedno, jaká bude jeho délka.

Připojit ke stanici:
Problém: Nelze přímo, jak stanoví Generální licence ČTÚ. Tedy alespoň pomocí vazební, nebo sací smyčky.

Někam umístit:
Nejlépe do volného prostoru, dál od překážek, ale lze ji držet i v ruce. Pro dodržení svislé polarizace anténu natočit tak, aby připojení koaxu k zářiči bylo ve vodorovné rovině.

obyčejné připojení konektoru k zářiči    technicky čistší řešení - přímé připojení kabelu přes feritové jádro (symetrizace)    objímka k uchycení na stožár

S nejasnostmi nebo chybějícími informacemi si zkušení konstruktéři jistě poradí, začínající mají možnost se podívat na WWW stránky příznivců PMR, CB nebo i radioamatérů. A je jich mnoho! Na závěr je nutno poděkovat kamarádovi, který tuto anténu na WWW stránkách objevil a její rozměry přizpůsobil pro pásmo PMR.

[autor: OK9MVP]


[ zpět na hlavní stránku ] - [ anténa invertované-V na 3,6MHz ]