Audion s výměnnými cívkami

expedice-bílý-tesák    technika    ostatní    audion s výměnnými cívkami

Jednolampovka bez anodové baterie

Legendární zapojení jednoduchého zpětnovazebního audionu s německou vojenskou elektronkou RV12P2000 (v současnosti lze nahradit rovnocennou náhradou - ruskou vojenskou elektronkou 12Ž1L), který nepotřeboval samostatnou anodovou baterii. Byl levný, měl malou spotřebu* a na počet součástek, které ho tvořily byl i dostatečně citlivý, aby s dobrou anténou zachytil i zahraniční stanice. Pro mnoho začátečníků se stal prvním elektronkovým přijímačem, který si postavili poté, co zvládli udělat krystalku.

audion-na-12V.gif, 25kB

*) Pokud se těžký akumulátor nahradil lehčími a skladnějšími třemi do série zapojenými plochými bateriemi (používaných do kapesních svítilen) vydržel přístroj hrát průměrně 10 až 15 večerů - což byla na přístroj s nepřímožhavenou elektronkou velmi slušná výdrž. Díky tomu mohl posluchač zvládl jeden turnus skautského tábora nebo dovolenou bez výměny baterií a užívat si poslech rozhlasu nebo radioamatérského vysílání i v přírodě pod stanem.

[autor náčrtku: OK2TAR]

Audion s ruskou elektronkou 12Ž1L

§ Upozornění:
Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou", bez jakýchkoli záruk. Veškerá rizika související s použitím těchto informací přebírá uživatel. Tyto stránky obsahují informace, získané vlastním studiem a praktickými pokusy. Při nich nebyla důsledně řešena problematika bezpečnosti, ochrany před úrazem nebo škodou, ani souladu s platnými normami, bezpečnostními nebo jinými předpisy. Stránky jsou proto pouze informací o vlastních poznatcích, studiu a zkušenostech, nejsou odbornou radou nebo odborným návodem ve smyslu nového Občanského zákoníku. Praktickým využitím těchto informací podstupujete riziko škody nebo úrazu. Veškerá rizika podstupuje sami a autor stránek za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost. Výrobu nebo úpravy všech zde uvedených zařízení provádí každý na vlastní nebezpečí. Výkresy, náčrty a konstrukce neprošly žádným schválením podle ČSN, ISO ani jiných norem a je věcí realizátora, aby si toto zajistil.


[ hlavní stránka ] - [ oprášená historie - úvod ]