Cívková souprava Palafer

expedice-bílý-tesák    technika    ostatní    cívková souprava Palafer

Palafer Mignon 6399

Tak, jak existují legendární elektronky (například RV12P2000 nebo LS50), tak existují i jiné legendární a nezapomenutelné radiosoučástky. Součástky, na kterých vyrostla nejedna úspěšná generace radioamatérů. Mezi takové se bezesporu řadí i malá a nenápadná cívková souprava Palafer Mignon 6399.

Tato jednoduchá cívková souprava pro střední a dlouhé vlny byla určená pro přímozesilující zpětnovazební přijímače a jako jedna z prvních využívala jádra z feropráškového materiálu. Od roku 1938 do roku 1948 soupravu vyráběla firma Pála akc. radiotovárna Slaný (později národní podnik Bateria Slaný).

Bývala v prodeji jako hotový polotovar a proto se velmi často objevovala v mnoha dobových radioamatérských pláncích - návodech na stavbu krystalek, jednolampovek či dvoulampovek. Na přepínání mezi oběma vlnovými rozsahy vystačil i běžný páčkový dvoupólový síťový spínač, který vyzkratoval doplňkovou část určenou pro dlouhovlnný rozsah. Několik odboček na anténní sekci umožňovalo najít nejvhodnější anténní vazbu pro tu či onu anténu, kterou měl uživatel právě k dispozici a získat tak u přijímače potřebnou selektivitu.

Palafer Mignon 6399

Souprava byla určená především pro přenosné přijímače určené pro volný čas i trempování a osazené bateriovými elektronkami, v té době nejčastěji DF21, DL21, KF4 či KL4. Továrna ve Slaném byla především výrobcem akumulátorů a baterií. Produkovala obyčejné ploché baterie do svítilen, ale i žhavící a anodové baterie pro rádia. Každý, třebas i amatérsky postavený přijímač, pro ni znamenal dalšího budoucího zakázníka tohoto spotřebního a ne zrovna levného zboží. Jedním z obchodních tahů proto byla i výroba některých součástek, které stavbu takových přijímačů zájemcům usnadňovaly. Cívková souprava prvotřídně fungovala i v zapojení přijímačů síťových, zejména v kombinaci s elektronkou AF7 a stala se součástí mnoha sériově vyráběných modelů. Níže uvedené zapojení zobrazuje typické zapojení této soupravy ve vstupním obvodu bateriového zpětnovazebního přijímače, včetně označení jednotlivých vývodů cívek, aby byla hned na poprvé zaručená správná funkce zpětné vazby.

zapojení soupravy pro SV a DV

Bezprostředně po skončení druhé světové války, když už pominul protektorátní zákaz poslechu zahraničních stanic, začala továrna ve Slaném vyrábět i cívkovou soupravu pro krátké vlny Palafer Kolibri č.6111, pomocí které bylo velmi snadné přijímače s původní středo-dlouhovlnnou soupravou Mignon rozšířit o standardní krátkovlnný rozsah. (Za povšimnutí stojí přesun zpětnovazebního kondenzátoru ve schématu kvůli zajištění spolehlivé regulace zpětné vazby.)

rozšíření soupravy o KV

Možných zapojení, kde se tyto soupravy objevovaly, bylo velmi mnoho. Dokonce se občas používaly i ke stavbě superhetů, ač na to nebyly primárně určené (ale radioamatéři, když na to přijde, zvládnou ledacos). Ani po letech nebrání nic tomu si takový přijímač postavit, třeba s výše zmíněnou bateriovou pentodou 1L33, která se ještě tu a onde objevuje ve vojenském výprodeji. Určitě bude fungovat a pro současníka to může být docela zajímavá alternativa, třeba ve srovnání s parametry moderního SDR přijímače. Samozřejmě podmínkou úspěšné stavby repliky je, že někde na půdě nějakou tu zapomenutou cívkovou soupravu Palafer najdete nebo ji získáte od staršího kolegy radioamatéra.

[autor: OK2TAR; datum: 3.5.2015; licence: CC-BY-ND]

§ Upozornění:
Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou", bez jakýchkoli záruk. Veškerá rizika související s použitím těchto informací přebírá uživatel. Tyto stránky obsahují informace, získané vlastním studiem a praktickými pokusy. Při nich nebyla důsledně řešena problematika bezpečnosti, ochrany před úrazem nebo škodou, ani souladu s platnými normami, bezpečnostními nebo jinými předpisy. Stránky jsou proto pouze informací o vlastních poznatcích, studiu a zkušenostech, nejsou odbornou radou nebo odborným návodem ve smyslu nového Občanského zákoníku. Praktickým využitím těchto informací podstupujete riziko škody nebo úrazu. Veškerá rizika podstupuje sami a autor stránek za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost. Výrobu nebo úpravy všech zde uvedených zařízení provádí každý na vlastní nebezpečí. Výkresy, náčrty a konstrukce neprošly žádným schválením podle ČSN, ISO ani jiných norem a je věcí realizátora, aby si toto zajistil.


[ hlavní stránka ] - [ oprášená historie - úvod ]