Přemlouvání FT-817

expedice-bílý-tesák    technika    antény    přemlouvání FT-817

S radiostanicemi je to jako se ženami - chvíli jim nevěnujete svou plnou pozornost a ony zahořknou, urazí se, přestanou s vámi mluvit, dělají že neslyší. A vy je musíte dlouho a pracně přemlouvat... Mě to po patnáctiletém soužití potkalo s mou první radioamatérskou stanicí FT-817ND. Pokorně přiznávám, že jsem se jí v posledních letech opravdu moc nevěnoval a místo toho laškoval s její sestřičkou FT-897D, která byla čerstvou a podstatně výkonnější favoritkou. To se ale neodpouští...

Když jsem si chtěl sebou vzít do přírody svou starou dobrou osumsetsedumnáctku, začala trucovat. Byla jak umanutá - na příjem úplně nahluchlá. V silném šumu bylo sotva co slyšet. Některé bandy víc, jiné míň. Při vysílání na mě začal varovně hrozit vestavěný SWR-metr.

"Aha, nějaký problém s anténou", napadlo mě.

Jenže druhá stanice chodila s tou samou anténou excelentně, SWR-metr se ani nehnul a i příjem byl silný a čistý. Stejně neochotně se 817-ka tvářila na umělé zátěži - opět vysoké SWR. Chtěl jsem při těchto nepěkných pokusech ještě o kousek snížit výkon, ale neuvědomil jsem si, že 0,5 wattu už mám nastaveno. A tak po následujícím stisku tlačítka PWR, omylem přepnula stanice na plných 5 wattů. SWR-metr ukázal všechny "kostičky" a pak spadl na nulu.

"No fajn a koncák je v hajz...", napadlo mě.
Ale pak koukám, měřidlo u umělé zátěže ukazuje dál. Stanice tedy vysílá, hurá!

Zapojil jsem transceiver na anténu. A ejhle, i příjem se záhadně opravil. Už to chodí jako dřív. Pochopil jsem, že to způsoboval nějaký špatný kontakt - přechodový odpor, který se zvýšeným výkonem prorazil. Věděl jsem, že v anténním konektoru ten problém být nemohl. Jediné další místo, kde jsou ve stanici kontakty, skrývá velká rodinka relátek na spodní desce plošného spoje. Jednak jde o relátka pásmových filtrů a také o relátko přepínající přední a zadní anténní konektor stanice. Pokud prolaďujete přes různé bandy, relátka pásmových filtrů přepínají. Jiné je to s relátkem pro přepínání anténních konektorů. Když je relé odpadlé, je zapojený přední konektor. Já jsem využíval tuto stanici jako příležitostně-portejblovou, zabudovanou v ochranném obalu a zasunutou do malého baťůžku. Pro snadnou přístupnost při terénní práci (a i z důvodů úspory oněch několika miliampéru, co relé bere) jsem vždy využíval jen a jen přední BNC konektor. Odhaduji, že nejméně 10 let bylo anténní relé bez pohybu a nejspíš právě jeho kontakty byly příčinou zákeřného chování radiostanice.

Napadlo mě (a určitě to už napadlo i někoho přede mnou), že pokud je radiostanice užívána jen zřídka, bylo by dobré, relátka trochu prohýbat. Naprogramoval jsem si proto do některých pamětí, které mám rozdělené na skupiny (např. pod hodně vzdálenými čísly j-181 až j-200) kmitočty, aby každý byl z jiného pásma a pokud možno se mezi sebou střídaly kmitočty z všech pásem (KV, VKV, UKV). Například takto 1.865MHz, 433.600MHz, 3.765MHz, 145.525MHz, 7.120MHz, 51,500MHz a tak dále... až vyčerpáte všechny bandy. Nezáleží na konkrétní přesné frekvenci, ani na druhu provozu - na uložených kmitočtech nebudete vysílat! Budou sloužit jen k "čištění" relátek.

Když po dlouhé době vytáhnete svou stanici ze skříně, navolíte si tuhle skupinu pamětí a vyberete si v ní některý z krátkovlnných kmitočtů. V hlubokém menu (dlouhý stisk tlačítka "F") u položky 07 navolíte REAR ANTENNA. Pak v paměti nalistujete některý z předvolených VKV kmitočtů a u něj v hlubokém menu 07 pro změnu navolíte FRONT ANTENNA. Takže stanice by měla nyní pro krátkovlnná pásma používat zadní konektor a pro VKV naopak přední konektor.

No a nyní to přijde - utáhnete squelch a spustíte scanování. Stanice bude probíhat jednotlivé kmitočty a relátka pásmových filtrů budou cvakat. Tím, že jste zvolili pro některá pásma přední konektor a pro některá zadní, bude cvakat i toto důležité přepínácí relátko. Necháte to běžet tak minutu či dvě a kontakty se zbaví mikrovrstvičky způsobující přechodový odpor. Pak scanování zastavte a nezapomeňte u jednotlivých rozsahů KV, VKV, UKV (u každého zvlášť) nastavit zpět položku 07 v hlubokém menu - aby vám šel signál na přední či zadní konektor, podle toho, jak jste zvyklí svou stanici používat.

Jistě, vím že nadměrné přepínání zkracuje relátkům životnost (stovky tisíc cyklů), ale nehybnost je také špatná. Takže když stanici moc nepoužíváte, mírné zacvakání relátek rozhodně neublíží. Jak se říká - všeho s mírou!
(Nebo s Mírou?)

[autor: OK2TAR; datum: 30.4.2020; licence: CC-BY-ND]


§ Upozornění:
Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou", bez jakýchkoli záruk. Nejedná se o návod ve smyslu občanského zákoníku. Veškerá rizika související s použitím těchto informací přebírá uživatel. Tyto stránky obsahují informace získané vlastním studiem a vlastními praktickými pokusy. Využitím těchto informací podstupuje uživatel sám dobrovolně určité riziko možné škody. Veškerá rizika podstupuje uživatel sám a autor stránek za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost.


[ zpět na hlavní stránku ]