Nabíječka + nap. zdroj 12 V gel. aku.

expedice-bílý-tesák    technika    zdroje    nabíječka gelových akumulátorů

Jelikož jezdím často vysílat do terénu, tak jsem byl donucen k výrobě nabíječky. Potřeboval jsem nějakou jednoduchou a spolehlivou konstrukci, abych nemusel nic hlídat a, aby se po dosaženém napětí sama vypnula a při poklesu napětí na určitou mez zase začala dobíjet akumulátor. Tím je aku stále v nabitém stavu a připraven kdykoli k použití.

Zapojení:

schema zapojení nabíječky

DC napájecí napětí je v rozmezí 20 - 24 V. Může být až 30 V, ale stabilizátor by se moc zahříval. Na IO1 je potřeba přišroubovat chladič - odvod tepla. Při vybitém akumulátoru je počáteční nabíjecí proud kolem 900 mA. S rostoucím napětím na akumulátoru nabíjecí proud klesá. Pro nabíjení je potřeba napájecí zdroj 20 - 24 V na 1A. Řídící obvod tvoří mikroprocesor (IO2) s AD převodníkem, který měří napětí na akumulátoru přes napěťový dělič R10, R11 a R12. Led diody slouží k indikaci napětí na aku. Tak máme přehled o přibližném napětí aniž bychom potřebovali voltmetr. D7 a pojistka F/3A je ochrana proti přepólování akumulátoru. Když chceme nabíjet, tak se napřed připojí k nabíječce akumulátor, potom zapne vypínač, probliknou indikační LED diody, IO2 změří napětí na aku a podle toho se chová. Nakonec se připojí napájecí napětí 20 - 24 V.

Pokud je napětí menší jak 11 V tak se nabíjení nespustí. Bliká červená LED dioda. Signalizuje, že akumulátor je vadný. Jestli je napětí větší jak 11 V tak mikroprocesor zavře tranzistor T1 čímž se odblokuje IO1 a přes R1 teče nabíjecí proud. Svítí modrá LED a bliká některá LED dioda, podle napětí na aku.To trvá do okamžiku, kdy na akumulátoru stoupne napětí na 14,1 V. Toto napětí je zvoleno proto, že napětí u gelových akumulátorů by nemělo přesáhnout hodnotu 2,35 V na článek. Při přebíjení se zkrátí životnost baterie. To samé platí při vybíjení pod hranici 11,5 V. Při napětí na akumulátoru 14,1 V se zablokuje přes T1 IO1. Přestane téct nabíjecí proud, zhasne modrá LED dioda a začne blikat zelená LED. (Napětí větší jak 12,5 V). Po nějaké době klesne napětí na akumulátoru na 13,4 V, mikroprocesor zavře T1, tím se odblokuje IO1 a akumulátor je zase dobíjen. Bliká modrá LED dioda a akumulátor je dobíjen impulsním nabíjecím proudem. Při dosažení napětí na 14,1 V se přeruší nabíjení a to se stále opakuje.

Nastavení:

Rezistory R2, R3 se nastaví na výstupu LM 317 napětí na 15,7 V - 16 V. Při odpojeném napájecím zdroji se na výstupní svorky nabíječky připojí regulovatelný zdroj nastavený na napětí 14,1 V a trimrem R11 se na GP4 nastaví napětí 3,0 V. To je všechno co se musí nastavit.

Já jsem nabíječku přilepil na akumulátor. Používám ji třetím rokem bez problémů. Pro zájemce o stavbu nabíječky možno zaslat naprogramovaný mikroprocesor.

Pár fotek:

celkový pohled zepředu pohled zezadu otevřená nabíječka

[autor: OK2CD; pmr@mizera.cz]


[ zpět na hlavní stránku ]