Co je expedice

expedice-bílý-tesák     úvod     co je expedice

ilustrační foto

Expedice nebo portejbl?

Radioamatéři od sebe odlišují pojem expedice a portejbl. Zatím co za portejbl se obecně považuje vysílání z místa mimo domov - stanoviště na kopci nebo jiného příhodného QTH (ale stále v rámci civilizované oblasti světa), za expedici se považuje vysílání z míst obtížně dostupných, neobydlených, kde jsou stopy lidských bot velkou vzácností. Takové výpravy a jejich vysílací stanice používají i netradiční volací značky, které jsou vítanou kořistí všech ostatních radioamatérů vysílajících od tepla domácích krbů. Na základě tohoto rozdělení nazýváme naši činnost vlastně nesprávně - veškeré naše aktivity se zatím odehrávají jen v rámci ČR a to je území civilizované, neřku-li dokonce přecivilizované. Nicméně my naše výlety za obyčejný portejbl nepovažujeme a tak se přeci jen expedicí nazýváme. To proto, že snahou některých našich členů je chovat se a pracovat natolik nezávisle a samostatně, jako by skutečně šlo o pobyt v oblasti vzdálené a neobydlené. Snažíme si vystačit s vlastními prostředky, přírodními zdroji i nezbytnou improvizací, jako by šlo o skutečně ostrou expediční akci. Není přeci žádný problém navodit fiktivní situaci, že táboříme a prozkoumáváme dosud neznámou a neobjevenou oblast. Rozdíl je jen ve finančích nákladech. Většina z nás by si nemohla dovolit zatížit rodinný rozpočet tak vysokou částkou, kterou by vyžadoval přesun našeho tábora na druhou stranu zeměkoule. Nicméně, jedním ze základních poslání radioamatérského hobby je přinášet jeho účastníkům radost, potěšení i poučení - a to nám naše expedice myslím přináší i v této (byť by omezené) formě.

[autor: OK2TAR]

Každý z nás si pod pojmem expedice může představit něco jiného. Někdo cestu do vzdálených krajů, někdo zase obyčejný výlet. Naše pojetí expedice je takové jaké se Vám na našich stránkách snažíme ukázat. Jde nám o to vrátit se aspoň na pár dní k přírodě, vyzkoušet jak je na tom naše kondice a alespoň pár dní v roce zažít krásné dobrodružství, které během roku v našem přetechnizovaném světě určitě zažít nemůžeme. Je pravda že technika s námi jezdí všude. Vybavení které sebou vozíme je toho důkazem, ale jeden z důvodů proč jezdíme do přírody je ten, že vlastně spojíme svého koníčka s krásným odreagováním v přírodě. Nejsme ani nechceme být soutěžní expedice. Chceme si užít přírody, vyměnit zkušenosti, potkat se s přáteli a kamarády a hlavně si spolu zavysílat. Co dodat? Už aby jsme se zase všichni sešli na našich oblíbených místech. Přeji všem hodně krásných a dlouhých spojení.

[autor: OK2TVW]


[ hlavní stránka ] - [ proč na kopec ]