Ukázka na táboře u Velkého Týnce 2010

expedice-bílý-tesák    z akcí    ukázky pro děti    ukázka na LT u Velkého Týnce 2010

Na období letních prázdnin jsme připravili ukázku vysílací techniky pro děti. Tentokrát se jednalo o ukázku v rámci příměstského tábora nedaleko Velkého Týnce (Olomouc), který pořádalo občanské sdružení Corazon, v programu „Soboty pro šikulky”.

Termín:

Připravená témata:

Ohlédnutí za historií rádia.
Volné vyprávění o počátcích rozhlasového vysílání, doplněné ukázkami obrázků vývoje radiopřijímačů od krystalky přes podomácku vyráběné bateriové jednolampovky až po složité tovární přístroje. K dispozici bude i funkční krystalka. Každý, kdo bude mít zájem si může na vlastní uši poslechnout, jak tento primitivní, ale spolehlivý radiopřijímač hraje.
Ukázka vojenské sdělovací techniky.
K vidění bude v minulosti velmi rozšířená polovodičová radiostanice RF10. Pár těchto radiostanic bude možné shlédnout včetně standardního příslušenství, zdrojových skříní, prutových i drátových antén a doplňkových skříněk, které rozšiřují její použití pro provoz ve vozidlech nebo pro jejich spolupráci přes přístavek s polními telefony. Dalším exponátem bude polní telefonní ústředna UT11, polní telefony TP25 a TA57.
Ukázka radioamatérského provozu.
Vyprávění o radioamatérském hobby, jeho vlivu na vývoj profesionálních služeb a o záludnosti šíření radiových vln. Stavba anténního stožáru a drátové antény typu „invertované-V”. Poslech českých i zahraničních radioamatérských stanic na krátkovlnném pásmu 80m. Případně (podle aktuálních podmínek šíření) i ukázka navázání radiového spojení. Stavba směrových antén pro velmikrátké vlny a ukázka spojení přes radioamaterské převaděče.
Práce dětí s občanskými radiostanicemi.
Ukázka ručních i vozidlových radiových stanic typu CB i PMR, které jsou volně prodejné. Představení jejich vlastností (a srovnání oproti vlastnostem mobilního telefonu). Poučení o pravidlech radiového provozu a slušném chování na radiových vlnách. Možnost nezávazně si vyzkoušet navázat s radiostanicemi spojení. Podle času i možnost expedičního vysílání na kanále CB-38 v rámci Olomoucka a Přerovska, budou-li k dispozici zájemci a protistanice z tohoto kraje.
Hra „lodě” s využitím polních telefonů.
Předpokladem této hry je dostatek zájemců - minimálně dvě trojčlenné skupiny. Budou sestaveny dvě soupeřící skupiny a každá vybavená mapou se čtvercovou sítí podle níž ostřeluje námořní flotilu protivníka. Oproti běžným zvyklostem, kdy se tato hra hraje v jedné místnosti, budou nyní obě skupiny v polních podmínkách, vzdálené několik set metrů od sebe. Nebudou se v průběhu hry navštěvovat, vzájemně je bude spojovat jen linka polního telefonu se kterým se naučí pracovat. Veškerá hra bude probíhat utajeně. Zprávy o souřadnicích bude před odesláním zapotřebí zašifrovat pomocí jednoduché číselné tabulky a po přijetí zase rozšifrovat. Hra tak zaměstná větší počet dětí, než kdyby se hrála klasicky. Každá bojující strana bude mít svůj tajný štáb čítající stratéga, šifranta a spojaře. Při hře bude kladen důraz nejen na regulérnost hry, ale také na správnost šifry a srozumitelnost předání zprávy. Podle zkušeností z minulého ročníku hry soudíme, že o napínavé chvilky nebude nouze a že se budou bavit nejen malí, ale i velcí, kteří budou kontrolovat průběh hry odposlechem na telefonní ústředně UT11.


Bohužel fyzicky náročný program, kterého se děti během týdne účastnily, je zaměstnal i unavil natolik, že o účast na sobotních akcích už neměly zájem nebo měly rodiči naplánované jiné aktivity. Nejprve první (14.8.) a potom i druhý (21.8.) termín akce „Soboty pro šikulky“ byl pro nedostatečný počet přihlášených zájemců bez náhrady zrušený.

Dvoulampovka na prkýnku

[autor: OK2TAR][ zpět na hlavní stránku ] - [ seznam ukázkových akcí ]